VAN TRIER ARCHITECTUUR

Ruim 15 jaar ervaring als architect en projectmanager voor diverse opdrachtgevers, gecombineerd met een inspirerende creativiteit. Dát is Van Trier Architectuur.

Of het nu gaat over nieuwbouw, verbouwingen, renovatie of herbestemming van een bestaand gebouw, wij kunnen u met een frisse blik en een inspirerende creativiteit helpen uw doel te bereiken. Onze ervaring reikt van kleine verbouwingen van een woonhuis of een nieuwbouw villa via een bedrijfsgebouw of kantoorpand tot totaaloplossingen voor medisch specialisten.

DOELSTELLING

Onze doelstelling is altijd om een passende omgeving te creëren waarin de klant zich ‘thuis’ voelt. Dat kan voor een particulier het eigen woonhuis zijn en binnen een zakelijke omgeving een oplossing waarbinnen de identiteit van het bedrijf overeind blijft. Om dit te bereiken wordt er niet gewerkt met een eigen ‘bureausignatuur’, maar worden juist de wensen van de opdrachtgever vertaald in een inspirerend ontwerp.

ONZE WERKWIJZE

Door in een eerste gesprek goed te luisteren naar uw wensen kunnen wij uw ideeën vertalen naar een eerste handschets of nog een stap verder brengen naar een volledig 3D-model om virtueel door het ontwerp te lopen. Deze eerste ontwerpstappen worden altijd voorafgegaan door een toets bij de overheid aan het Bestemmingsplan en, indien voorhanden, het Beeldkwaliteitsplan. Hierin zijn de wettelijke uitgangspunten voor het eerste schetsontwerp vastgelegd, die als basis dienen voor het ontwerp.

Wat altijd voorop staat is dat UW wensen als opdrachtgever worden vertaald in een passend ontwerp. Voor woningen kan dit variëren van een ‘Roodkapje-huisje in de bossen’ tot een moderne, strakke witte villa. 

Voor kantoren loopt dit uiteen van strak zakelijk met veel glas en metaal tot een karakteristiek, gemetseld pand met veel aandacht voor de detaillering van bijvoorbeeld het metselwerk.

Stap voor stap wordt het plan aansluitend verder ontwikkeld waarbij op een aantal momenten, indien gewenst, een financiële toets plaatsvindt. Gedurende dit proces worden de constructeur en de installatieadviseur toegevoegd om in een vroeg stadium ook hun inbreng doelgericht te kunnen gebruiken.

Afhankelijk van de complexiteit van het project vindt een vooroverleg plaats met de gemeente over de stedenbouwkundige inpassing, de welstandsgoedkeuring, de brandweervoorzieningen, de bouwvergunning en de eventueel benodigde milieuvergunning/melding.

EXTERNE ADVISEURS

Wanneer het plan zover is doorgewerkt dat er een Definitief Ontwerp is ontstaan wordt de volgende stap gezet. Het ‘DO’ wordt verder uitgewerkt tot officiële bouwtekeningen voor een vergunningsaanvraag of voor bijvoorbeeld overleg met een aannemer. Aansluitend hieraan komt de fase met daarin de werktekeningen, opzicht op de bouw en het werkbezoek. Dit laatste deel tot aan de uiteindelijke oplevering kan in samenspraak met de overige leden van het Huis van de Bouw ook volledig voor u worden verzorgd.

OPDRACHTGEVERS

Onze opdrachtgevers bevinden zich in de particuliere sector, maar ook gemeenten en projectontwikkelaars mogen wij tot onze klanten rekenen. De werkzaamheden lopen daarbij natuurlijk uiteen maar hebben als gemene deler dat klanttevredenheid altijd hoog in het vaandel blijft.

Terugkerende opdrachtgevers zijn voor ons dan ook steeds de bevestiging dat de eerdere samenwerking succesvol is geweest.

Samen aan de slag…. Laat u verrassen en inspireren!

Owen van Trier | Van Trier Architectuur
Heraclesstraat 8a
5048 CG Tilburg

E-mail: info@vantrierarchitectuur.nl
Mobiel: 06 22 45 66 33
logo_vantrier

Ruim 15 jaar ervaring als architect en projectmanager voor diverse opdrachtgevers, gecombineerd met een inspirerende creativiteit

Contact
Heraclesstraat 8A
5048 CG Tilburg
T 013 – 870 00 77
E info@huisvandebouw.nl